Historie městské organizace KDU-ČSL v Příboře

 

V roce 1920 byla v Příboře založena Místní organizace Československé strany lidové. Rozvíjela se. V období druhé světové války byla činnost pozastavena, a obnovena v roce 1945. Ihned po válce byly v roce 1945 konány volby do Zastupitelstva města. V Příboře zvítězila Československá strana lidová. Starostou byl zvolen příborský kaplan P. Jan Hošek. V této funkci pracoval až do únorového komunistického puče v roce 1948. kdy byl donucen ukončit činnost ve funkci starosty města a musel také odejít z Příbora. Byl přeložen do farnosti Píšť ve Slezsku. Je škodou, že se nezachovala kronika Místní organizace Československé strany lidové, ve které by bylo možné seznámit se jak s vedoucími funkcionáři, tak činností organizace.

V roce 1951 byla činnost organizace opět ukončena z důvodu toho, že tehdejší vedoucí představitelé Místní organizace nebyli ochotni se zařadit pod hlavičku jednotné Národní fronty. Činnost však nebyla ukončena úplně. Bratr Antonín Vodička byl pracovníky Okresního výboru lidové strany požádán, aby v Příboře byla ustavena Důvěrnická skupina ČSL. Bratr Vodička přistoupil na toto řešení a až do roku 1968 byla v Příboře Důvěrnická skupina. Mohla mít pouze 20 členů. Nový člen mohl být přijat až po úmrtí některého z členů Důvěrnické skupiny. V tomto období se členové Důvěrnické skupiny ČSL zapojovali do brigádnické činnosti, hlavně v péči o církevní památky ve městě.

V roce 1968  svitla naděje na demokratizaci naší společnosti. Znovu se rozběhla činnost organizací a spolků, rozběhla se i činnost Československé strany lidové v Příboře. Již v únoru 1968 svolal bratr Antonín Vodička bývalé funkcionáře k jednání o dalším postupu k znovuobnovení činnosti Místní organizace ČSL v Příboře. V usnesení bylo uloženo všem přítomným navštívit bývalé členy a vybídnout je ke členství v obnovení lidové straně. Tato akce se zdařila. Musím zde vyzvednout nejen práci Antonína Vodičky, ale také Antonína Jařabáče, Josefa Myšky, Františka Huttlera a dalších členů. Výsledek byl 150 členů. Postupně se členská základna rozšiřovala. Sovětská okupace 21. srpna 1968 opět zmrazila demokratický vývoj ve společnosti. Na květnovém zasedání výboru Městské organizace ČSL v Příboře byl zvolen předsedou bratr Josef Myška. Jednatelem bratr František Huttler, místopředsedou bratr Antonín Vodička a čestným předsedou bratr Jindřich Dvořák.

Začátek sedmdesátých let byl pro organizaci velmi obtížný. Bratr František Huttler byl vyloučen ze strany a v roce 1974 zemřel. Bratr Josef  Myška požádal koncem roku 1973 o uvolnění z funkce předsedy MO ČSL v Příboře. V roce 1973 měla naše organizace 300 členů. V březnu 1974 byl členskou základnou zvolen předsedou Místní organizace bratr Jan Monsport, jednatelem bratr Josef Monsport a místopředsedou bratr Antonín Vodička. V sedmdesátých a osmdesátých letech se již činnost městské organizace nezastavila. Konali jsme zájezdy, členské schůze byly obohacovány o vystoupení dětí i význačných hostů. Zapojovali jsme se do brigádnické činnosti, pracovali jsme na zvelebování okolí církevních památek. Zájezdy byly nejen za krásami naší vlasti, ale také na poutní místa. Hlavní náplní však bylo vytvářet společenství lidí stejně zaměřených a stejně smýšlejících. Stejně jako ve společnosti, tak i v naší organizaci nebyly jen výborné výsledky. Občas se musela jednáním změnit usnesení již předem schválená.
Se změnami ve společnosti – sametovou revolucí v roce 1989 se rozšířily možnosti rozvíjení politické práce účastí členů ČSL v Zastupitelstvu a Radě města a rozvíjela se sociální i kulturní oblast. Velkým úspěchem bylo po volbách v roce 1990 zvolení předsedy MO ČSL v Příboře Jana Monsport místostarostou města. V této funkci pracoval dvě volební období – v letech 1991 – 1998.
V roce 1994 došlo k přejmenování ČSL na Křesťanskou a demokratickou unii, Československou stranu lidovou. Pod tímto jménem pracujeme a usilujeme o dobré jméno a dobré výsledky ve prospěch nejen KDU-ČSL, ale celé společnosti.